Zakres działania:

prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa:

  • o charakterze terrorystycznym,
  • noszące cechy zorganizowanej przestępczości,
  • korupcji, a w szczególności łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, ścigania i kontroli,
  • inne, które ze względu na wagę sprawy zostały przekazane przez prokuratora apelacyjnego do prowadzenia w wydziale,

udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym. 

Wydziałem kieruje Naczelnik:
prokurator Katarzyna Płończyk

‹‹ powrót